Program hranidbe svinja

Program hranidbe svinja prilagođen je pojedinim životnim i proizvodnim fazama. Naše krmne smjese osiguravaju prasadi, rasplodnim i tovnim svinjama uravnoteženu opskrbu hranjivim tvarima što omogućuje iskorištavanje genetskokg potencijala, odličnu konverziju hrane i visoki dnevni prirast.

proizvodi svinje

Za više informacija o svakom proizvodu kliknite na naziv proizvoda u tablici.

KATEGORIJAPOTPUNE
KRMNE SMJESE
DOPUNSKE
KRMNE SMJESE
MINERALNE
MJEŠAVINE
PrasadPredstarter
Starter prasadGroverin
Grover prasadGroverin II
Tovne svinjeBek 1
S 40Toverin
Bek 2S 35Toverin
premium
Nazimice
krmače
nerastovi
Suprasne
krmače
S 40Krminvit
Dojne krmače
i nerastovi

Prednosti peletirane hrane

Potpune krmne smjese mogu biti brašnaste i peletirane.
Peletiranje je tehnološki postupak kod kojeg se brašnasta smjesa pod utjecajem visokte temperature, pritiska i vodene pare oblikuje u forme peleta.

POBOLJŠANA HIGIJENSKA ISPRAVNOST

BOLJA BIODOSTUPNOST I PROBAVLJVOST

PRIVLAČAN OBLIK ZA KONZUMACIJU

peletirana hrana

SMANJENO DEKOMPONIRANJE HRANE

SMANJENI RASTEP HRANE

BOLJA KONVERZIJA HRANE I BOLJI PRIRAST

PREDSTARTER - nakon 5 dana

Predstarter je potpuna krmna smjesa za hranidbu sisajuće prasadi.
Ponuditi prasadi nakon 5 dana starosti i davati do odbića na način da se nekoliko dana prije odbića počinje umiješavati Starter za prasad. Sastavljen je iz visokoprobavljivih i ukusnih krmiva, sadrži visoki udio laktoze te ga prasad rado jede. Navedenim postupcima postiže se rano navikavanje na krutu hranu i krmiva koja će prasad konzumirati u slijedećim fazama života. Također se smanjuju problemi vezani uz odbiće rezultat čega je zdrava i vitalna prasad.

STARTER ZA PRASAD - do 20 kg

Potpuna krmna smjesa za prasad nakon odbića do 20 kg tjelesne mase.
Krmnu smjesu postupno uvoditi počevši nekoliko dana prije odbića u manjim količinama pomiješanu s Predstarterom. Sadrži izbalansirani omjer hranjivih tvari, vitamine i minerale u optimalnim koncentracijama te aromatske tvari koje pospješuju uzimanje hrane.

GROVER ZA PRASAD - od 20 do 30 kg

Potpuna krmna smjesa za prasad od 20 do 30 kilograma tjelesne mase.
Hraniti prasad naviknutu na uzimanje krute hrane. Krmna smjesa sadrži hranjive tvari i krmiva koje će prasad konzumirati u tovu pa služi za kvalitetnu prilagodbu probavnog sustava za fazu tova svinja.

BEK 1 - do 60 kg

Potpuna krmna smjesa za tov svinja do 60 kilograma tjelesne mase.
Davati životinjama nakon Grovera za prasad. Korištenje krmne smjese omogućava optimalno iskorištenje genetskog potencijala životinja, odlične konverzije i visoki dnevni prirast. Navedene karakteristike omogućavaju ekonomičnost tova.

BEK 2 - od 60 kg

Potpuna krmna smjesa za završni tov svinja.
Hraniti životinje nakon krmne smjese Bek 1. Korištenjem krmne smjese uravnoteženog hranidbenog sastava, prilagođene potrebama svinja iznad 60 kg tjelesne mase postiže se ekonomičnost u završnoj fazi tova svinja.

BEK 1 G

Potpuna krmna smjesa.
Davati životinjama do 35 kilograma tjelesne mase. Sadrži optimalnu kombinaciju aminokiselina, lizina, metionina i treonina, te energetsku vrijednost koji doprinose kvalitetnom početku tova.

BEK 1 S

Potpuna krmna smjesa.
Za tov svinja od 35 do 70 kilograma tjelesne mase. Ukusna krmiva pridonose odličnoj konzumaciji krmne smjese. Sadrži optimalan omjer hranjivih tvari koji podmiruju period intenzivnog porasta i tova.

BEK 1 F

Potpuna krmna smjesa.
Za tov svinja nakon 70 kilograma tjelesne mase. Predstavlja završnu krmnu smjesu u faznoj hranidbi svinja. Izborom krmiva i koncentracijom hranjivih tvari pridonosi uspjehu tova, nadprosječnoj mesnatosti i konverziji hrane.

SUPRASNE KRMAČE

Potpuna krmna smjesa za suprasne krmače i nazimice.
Sadrži optimalan omjer hranjivih i funkcionalnih tvari potrebnih za uzgoj zdravih i otpornih krmača visoke plodnosti i proizvodnosti. Omogućava održavanje zdravog probavnog sustava potrebnog u fazi suprasnosti i laktacije.

DOJNE KRMAČE I NERASTOVI

Potpuna krmna smjesa za dojne krmače i nerastove.
Korištenjem ukusnih i visokoprobavljivih krmiva stimulira se zdravlje i otpornost krmača i nerastova. Optimalne količine vitamina i minerala doprinose zdravlju papaka i ekstremiteta te smanjuju poteškoće u uzgoju. Konzumacijom odgovarajuće količine hrane postižu se smanjeni gubici tjelesne mase te dobar razvoj zdrave prasadi na sisi čime se stimulira duži proizvodni vijek krmača.

S 40

Dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje. Služi za izradu krmnih smjesa na vlastitom domaćinstvu miješanjem sa žitaricama. Sadrži visoku koncentraciju sirovih bjelančevina, vitamina i minerala koji nakon umiješavanja sa žitaricama daju optimalan omjer svih hranjivih tvari u mješavini. Korištenjem u ishrani rasplodnih svinja postiže se odlična plodnost, dugovječnost i otpornost životinja.

Dopunska krmna smjesa mora biti homogeno izmiješana sa žitaricama u sljedećim omjerima:

tablica S40

S 35

Dopunska krmna smjesa za tovne svinje. Odlikuje je odlična ješnost i jednostavna priprema potpune krmne smjese uz korištenje žitarica na domaćinstvu. Smanjuje se trošak hrane, postižu se visoki dnevni prirasti i ravnomjeran rast.

Dopunska krmna smjesa mora biti homogeno izmiješana sa žitaricama u sljedećim omjerima:

tablica S35

GROVERIN

Groverin je vitaminsko mineralno aminokiselinska mješavina koja služi za pripremu potpune krmne smjese za prasad na vlastitom gospodarstvu. Umješavanjem Groverina s ostalim krmivima prema priloženoj recepturi dobiva se starter za prasad. Davati životinjama nakon odbića do 20 kg tjelesne težine. U početku davati životinjama manje količine pomiješane s Predstarterom.

Groverin je potrebno homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema uputi u tablici.

tablica groverin

GROVERIN ll

Groverin II je vitaminsko mineralno aminokiselinska mješavina koja služi za pripremu potpune krmne smjese za prasad na vlastitom gospodarstvu. Umješavanjem Groverina II s krmivima dobiva se grover za prasad. Davati životinjama od 20 do 30 kilograma tjelesne težine, postupno uvodeći u hranidbu.

Groverin II je potrebno homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema uputi u tablici.

tablica groverin 2

TOVERIN

Toverin je vitaminsko mineralno aminokiselinski dodatak za tovne svinje i služi za izradu potpunih krmnih smjesa za tovne svinje na vlastitom gospodarstvu.

Toverin je potrebno homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema uputi u tablici.

TOVERIN PREMIUM

Toverin premium je aminokiselinsko vitaminsko mineralni dodatak za svinje u intenzivnom tovu koji služi za pripremu potpune krmne smjese na vlastitom gospodarstvu. Korištenjem Toverin premiuma dobiva se krmna smjesa s optimalnim odnosom svih hranjivih tvari, esencijalnih aminokiselina, makro i mikrominerala te vitamina potrebnih za vrhunske rezultate tova svinja.

Toverin premium je potrebno homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema uputi u tablici.

KRMINVIT

Krminvit je vitaminsko aminokiselinsko mineralni dodatak za izradu potpune krmne smjese za krmače i nerastove na vlastitom gospodarstvu.

Krminvit je potrebno homogeno umiješati s mljevenim krmivima prema sljedećim recepturama:

tablica krminvit
NA VRH