Program hranidbe peradi

Program hranidbe peradi prilagođen je pojedinim životnim i proizvodnim fazama. Krmne smjese osiguravaju životinjama uravnoteženu opskrbu hranjivim tvarima što je osnovni preduvjet za iskorištavanje genetskog potencijala, odličnu konverziju hrane i visoke rezultate proizvodnje.

proizvodi perad

Za više informacija o svakom proizvodu kliknite na naziv proizvoda u tablici.

Prednosti peletirane hrane

Potpune krmne smjese mogu biti brašnaste i peletirane.
Peletiranje je tehnološki postupak kod kojeg se brašnasta smjesa pod utjecajem visokte temperature, pritiska i vodene pare oblikuje u forme peleta.

POBOLJŠANA HIGIJENSKA ISPRAVNOST

BOLJA BIODOSTUPNOST I PROBAVLJVOST

PRIVLAČAN OBLIK ZA KONZUMACIJU

peletirana hrana

SMANJENO DEKOMPONIRANJE HRANE

SMANJENI RASTEP HRANE

BOLJA KONVERZIJA HRANE I BOLJI PRIRAST

BROSTARTER 21

Potpuna krmna smjesa za početni tov pilića do 4 tjedna starosti.
Sadrži 21% sirovih proteina i u optimalnim količinama zastupljene hranjive i djelatne tvari. Krmnu smjesu ponuditi životinjama po volji uz dovoljne količine pitke vode. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

BROGROVER 18

Potpuna krmna smjesa za tov pilića nakon 4 tjedna starosti.
Sadrži 18% sirovih proteina. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

BROFINIŠER 18

Potpuna krmna smjesa za završni tov pilića.
Sadrži 18% sirovih proteina i svojim sastavom prilagođen je završnom tovu pilića čime se postiže ekonomičan tov.

BROSTARTER 22

Potpuna krmna smjesa za hranidbu pilića u tovu od 1 do 14 dana starosti.
Sadrži 22% sirovih proteina. Daje se pilićima po volji do konzumacije 0,5 kg u navedenom razdoblju. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

BROGROVER 20

Potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih pilića u dobi od 14 do 26 dana starosti.
Sadrži 20% sirovih proteina. Daje se pilićima po volji do konzumacije 1,2 kg u navedenom razdoblju. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

BROFINIŠER 20

Potpuna krmna smjesa za hranidbu tovnih pilića u dobi od 27 do 35 dana starosti. Sadrži 20% sirovih proteina.
Ukoliko se pilići tove dulje od 35 dana preporučuje se korištenje krmne smjese BROFINIŠER 18.

SUPERKONCENTRAT ZA PILIĆE

Dopunska krmna smjesa za završni tov pilića.
Namijenjena je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu. Bogata je kvalitetnim izvorima sirovih proteina, vitaminima i mineralima. Umješavanjem superkoncentrata za piliće sa žitaricama dobiva se potpuna krmna smjesa za tov pilića. Korištenjem pripremljene mješavine postižu se optimalni rezultati tova.
Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

Superkoncentrat i žitarice moraju biti homogeno izmiješani prema omjerima iz tablice. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

tablica superkoncentrat za pilice

SUPERKONCENTRAT ZA PILIĆE BEZ KOKCIDIOSTATIKA

Dopunska krmna smjesa za završni tov pilića.
Sadrži 40% sirovih proteina i namijenjena je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu. Bogata je kvalitetnim izvorima sirovih proteina, vitaminima i mineralima koji umješavanjem sa žitaricama daju potpunu krmnu smjesu za tov pilića kojima se postižu optimalni rezultati.

Superkoncentrat i žitarice moraju biti homogeno izmiješani prema omjerima iz tablice.

tablica superkoncentrat za pilice bez kokcidiostatika

SUPERENERGY

Dopunska krmna smjesa za intenzivan tov pilića.
Namijenjena je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu. Bogata je kvalitetnim izvorima sirovih proteina, vitaminima i mineralima koji umješavanjem sa žitaricama daju potpunu krmnu smjesu za tov pilića. Korištenjem dobivene mješavine postižu se vrhunski rezultati tova. Također su dodana prirodna bojila i prirodni izvori energije koji pospješuju rast pilića i poboljšavaju rezultate tova.
Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

Superenergy i žitarice moraju biti homogeno izmiješani prema omjerima iz tablice. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.

tablica superenergy

SUPERENERGY BEZ KOKCIDIOSTATIKA

Dopunska krmna smjesa za intenzivan tov pilića.
Namijenjena je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu. Bogata je kvalitetnim izvorima sirovih proteina, vitaminima i mineralima koji umješavanjem sa žitaricama daju potpunu krmnu smjesu za tov pilića. Korištenjem dobivene mješavine postižu se vrhunski rezultati tova. Također su dodana prirodna bojila i prirodni izvori energije koji pospješuju rast pilića i poboljšavaju rezultate tova.

Superenergy i žitarice moraju biti homogeno izmiješani prema omjerima iz tablice.

tablica superenergy bez kokcidiostatika

STARTER ZA PILENKE

Starter za pilenke je potpuna krmna smjesa za hranidbu pilića u prvoj fazi uzgoja.
Ponuditi pilićima po volji u dobi do 10 tjedana starosti.

GROVER ZA PILENKE

Grover za pilenke je potpuna krmna smjesa za hranidbu pilića u drugoj fazi uzgoja.
Daje se pilićima restriktivno u starosti 10 - 16 tjedana.

PILENKE

Potpuna krmna smjesa za hranidbu pilenki od 17 tjedna do 5% nesivosti.
Daje se životinjama restriktivno. Početkom nesivosti počinju se koristiti smjese za nesilice konzumnih jaja.

NESILICE 15 - nakon 35 tjedana

Potpuna krmna smjesa za hranidbu nesilica konzumnih jaja.
Sadrži 15% sirovih proteina i namijenjena je za hranidbu nesilica nakon 35 tjedana nesivosti.

NESILICE 16,3 - od 28 do 35 tjedana

Potpuna krmna smjesa za hranidbu nesilica konzumnih jaja od 28 do 35 tjedana starosti.
Sadrži 16,3% sirovih proteina i namijenjena je za srednju fazu proizvodnje u faznoj hranidbi kokoši nesilica, a može se koristiti i kao univerzalna hrana tijekom cijelog ciklusa proizvodnje.

NESILICE 17 - do 28 tjedana

Potpuna krmna smjesa za hranidbu nesilica konzumnih jaja od početka nesivosti do 28 tjedana starosti.
Krmna smjesa sadrži 17% sirovih proteina i zadovoljava hranidbene potrebe nesilica na početku nesivosti.

NESILICE RASPLOD

Potpuna krmna smjesa za nesilice rasplodnih jaja.
Krmna smjesa sastavljena je iz kvalitetnih krmiva te sadrži sve hranjive i djelatne tvari u optimalnim količinama prema normama i preporukama vodećih genetskih kuća.

SUPERKONCENTRAT ZA NESILICE

Superkoncentrat za nesilice namijenjen je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu umiješavanjem sa žitaricama.
Sadrži 30% sirovog proteina, vitamine i minerale koji nakon umiješavanja sa žitaricama zadovoljavaju dnevne potrebe životinja.
Od žitarica najbolji rezultati postižu se korištenjem prekrupe kukuruza, a može se uključiti prekrupa ječma, pšenice i tritikala do 10% te prekrupa zobi do 5%.

SMJESE ZA TOV PILIĆA

Krmne smjese za tov pilića svojim sastavom podmiruju hranidbene potrebe tovnih pilića. Izrađene su prema preporukama modernih genetskih kuća i zadovoljavaju potrebe za svim hranjivim tvarima. Korištenjem krmnih smjesa postiže se profitabilan tov pilića, dobra konverzija hrane i odlični dnevni prirast.
Krmne smjese mogu biti u brašnastom ili peletiranom obliku.
Ovisno o genetici i željenim rezultatima tova razlikujemo osnovni program i Intenzivni program hranidbe.

SMJESE ZA UZGOJ

Smjese za uzgoj namijenjene su hranidbi pilića predviđenih za proizvodnju konzumnih jaja i pilića roditeljskih jata lakih i teških linija.
Korištenjem ovih krmnih smjesa postiže se ujednačenost jata, primjerena kondicija karakteristična za određenu fazu razvoja.

SMJESE ZA NESILICE

Korištenjem krmnih smjesa za nesilice konzumnih jaja osigurano je postizanje pune nesivosti i perzistencije nesivosti kao i željene kvalitete jaja, čvrstoće ljuske i boje žumanjka.
Kod izrade krmnih smjesa za nesilice koriste se kvalitetni izvori hranjivih tvari s posebnim naglaskom na kvalitetne izvore kalcija.

NA VRH