Impresum

Naziv i sjedište tvrtke:

TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
Dr. Ivana Novaka 11, 40 000 ČAKOVEC
MBS: 070009569
OIB: 47782362413

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar:
TRGOVAČKI SUD VARAŽDIN

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:
Tt-01/645/3

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva:
Temeljni kapital 5.420.400,00 pisan u cijelosti

Ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi:
Ukupan broj dionica: 13.551
Nominalna vrijednost jedne dionice: 400,00 €

Uprava:
Mr.sc. TOMIC BELIĆ, predsjednik

SINIŠA ŠKVORC, član, zamjenik predsjednika

MARIO MARCIUŠ, član

 

Predsjednik Nadzornog odbora:
Stjepan Marciuš

Poslovni račun:
2340009-1116006080,
PRIVREDNA BANKA ZAGREB, IBAN: HR 11 2340 0091 1160 0608 0

NA VRH