Izjava o privatnosti

Vaša privatnost i sigurnost su nam važni. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te da su svi naši postupci u skladu sa važećim propisima, a osobito s novom europskom Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke, kako ih obrađujemo te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Osobni podaci su informacije koje Vas mogu identificirati, poput imena i prezimena, adrese, dostavne adrese, telefonskog broja, e-mail adrese, broja kreditne kartice i korisničkog imena.

Tvornica stočne hrane d.d. obrađuje Vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:
• ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice tsh-cakovec.hr kako bi zatražili informacije o proizvodima, savjet ili članstvo
• ako izravno od nas kupite proizvod
• ako ispunite kontakt obrazac na našoj web stranici s ciljem narudžbe proizvoda ili narudžbe kataloga.

Ukoliko nam dajete podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo Vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Pomognite nam da ažuriramo Vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

Vaše osobne podatke prikupljamo isključivo za namjene za koje ste ih izričito predali da bismo bili u mogućnosti ispuniti Vaše zahtjeve, a to su:
• zaključenje i izvršenje ugovora
• obrada narudžbi
• dostava proizvoda
• informiranje o novim proizvodima, specijalnim ponudama.

Podatke koristimo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo trećim stranama i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe. Tvornica stočne hrane d.d. ne prikuplja podatke u većem opsegu nego što je to nužno za postizanje navedenih svrha.

Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te hrvatskim propisima.

Voditelj obrade podataka je:
TVORNICA STOČNE HRANE d.d.
Dr. Ivana Novaka 11, 40000 ČAKOVEC
E-mail: marketing@tsh-cakovec.hr. Za sva druga pitanja ili zahtjeve uz ostvarivanja prava u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte našeg službenika zaštite podataka na adresi: obradaop@tsh-cakovec.hr

Kao kupac ili korisnik naših usluga odnosno posjetitelj naše internetske stranice, imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

Za osnovne informacije o našem poslovanju kontaktirajte sjedište naše tvrtke u Čakovcu na telefon 040 329 160 ili marketing@tsh-cakovec.hr. Za sva druga pitanja ili zahtjeve uz ostvarivanja prava u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte našeg službenika zaštite podataka na adresi: obradaop@tsh-cakovec.hr

U sklopu pružanja nekih usluga također prikupljamo Vaše osobne podatke od kojih neke kasnije obrađujemo.

Ukoliko ste rezervirali proizvod i pri tome platili akontaciju, onda uzimamo Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa) .

Prilikom preuzimanja proizvoda zbog provođenja reklamacijskog postupka također uzimamo vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa). Podatke ne pohranjujemo u naše baze podataka.

Ukoliko je pri kupnji dogovorena usluga prijevoza, onda uzimamo Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa). Podatke ne pohranjujemo u naše baze podataka.

Ukoliko ste s nama zaključili ugovor o zajedničkoj organizaciji proizvodnje (ugovor o kooperaciji), od Vas ćemo uzeti određene osobne podatke neophodne za obradu ugovora (podaci navedeni na Privoli).

Ukoliko ste s nama zaključili ugovor o isporuci robe (veleprodaja), od Vas ćemo uzeti određene osobne podatke neophodne za obradu ugovora (podaci navedeni na Privoli).

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno dulje vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing i newsletter, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Rokovi obrade podataka utvrđeni po Upravi Tvornice stočne hrane d.d.:
• trajno – podaci kupaca pesticida, odnosno do brisanja ili saznanja o prestanku ispitanika (zakon)
• 11 + 1 godina podaci iz poslovnih odnosa – račun, ugovor, svi računovodstveni podaci i sl. (zakon, podzakonski propis, opći akt)
• 11 + 1 godina – podaci kupaca u maloprodaji kojima je izvršen povrat kupovnine - storno računa, računovodstveni podatak (zakon, podzakonski propis, opći akt)
• 10 godina - zahtjevi za naknadu štete računajući od dana nagodbe ili pravomoćnosti presude
• 1-5 godina podaci iz poslovnih odnosa (ugovor o prodaji robe) vezani na reklamacije u trgovini, ovisno o trajanju garancije koja prati robu
• 1 godina - pritužbe potrošača
• do gašenja/zatvaranja profila - osobni podaci korisničkog profila
• do 6 mjeseci – video snimke, osim u slučaju pravnih postupaka – do pravomoćnog okončanja postupka
• 2 godine – svi ostali slučajevi (npr. upiti, ponude i dr.).

Osobni podaci koji više nisu potrebni brišu se na siguran način.

Kontinuirano poduzima odgovarajuće organizacijske, tehničke i administrativne sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka pod našom kontrolom od svih predvidivih rizika. Sigurnost Vaših podataka nam je vrlo važna.

Vaša prava vezana uz obradu Vaših osobnih podataka su slijedeća:

Pravo na pristup
Imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, informacije o Vašim pravima i izvorima podataka ako nisu prikupljeni od Vas.
Ako se Vaši podaci prenose i obrađuju izvan EU, imate pravo na informaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama.
Kad je to moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravak
Imate pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji smo dužni provesti bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
Imate pravo ishoditi od nas brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (primjerice, ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim situacijama: ako osporavate točnost; ako obrada nije zakonita, a protivite se brisanju; ako ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a nama nisu potrebni za obradu; ako ste uložili prigovor vezano za obradu Vaših osobnih podataka i čekate potvrdu.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo podatke koji se odnose na Vas i koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor
Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor
• vezano za izravni marketing – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga;
• vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva

Kako možete ostvariti Vaša prava uz zaštitu osobnih podataka:
Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte našeg službenika zaštite podataka na e-mail: obradaop@tsh-cakovec.hr. Za osnovne informacije možete koristiti telefon: 040 328 470. Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli. Ukoliko smatrate da Tvornica stočne hrane d.d. postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb; http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas).

Kako bismo održavali internetsku stranicu i osigurali njezino pravilno funkcioniranje i povećali Vaše korisničko zadovoljstvo, na našoj web stranici upotrebljavamo kolačiće i alate za web analitiku koju izvodimo za poboljšanje kvalitete i sadržaja ponuđenih usluga.

Ne koristimo se kolačićima niti sličnim tehnologijama za praćenje Vaših interesa i slanje marketinških materijala.

Detaljne informacije o uporabi kolačića na našem web mjestu možete pronaći dalje u tekstu koji je sastavni dio ove Izjave o zaštiti podataka.

Za obradu ovih podataka u analitičke svrhe koristimo uslugu Google Analytics u oblaku. Sukladno ugovoru s nama, Google ne koristi ove podatke ni u koje druge svrhe i djeluje kao izvršitelj obrade isključivo po našem nalogu. Sukladno svom članstvu u tzv. Štitu privatnosti ("Privacy Shield") programu suradnje između Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD-a), Google poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka. Davatelj usluge je: Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA
Više informacija o "Privacy Shield" programu možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu podataka: http://azop.hr/aktualno/detaljnije/vodic-za-gradane-eu-sad-stit-privatnosti

Kako bismo omogućili siguran boravak u našem proizvodnom pogonu te zaštitili našu imovinu i imovinu naših posjetitelja, provodimo video nadzor proizvodnog, skladišnog, upravnog i parkirnog prostora. U sklopu toga obrađujemo i osobne podatke naših posjetitelja – snimke osoba i registracijske oznake vozila. Videosnimke pohranjujemo i koristimo isključivo u svrhu osiguranja sigurnosti i provjere mogućih protupravnih postupanja. Obrada podataka se provodi temeljem navedenog legitimnog interesa u skladu sa svim važećim propisima zaštite osobnih podataka.

Sustav video nadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. Pristup imaju samo za to ovlaštene osobe (odgovorna osoba) te tzv. kućni detektivi, koji su djelatnici zaštitarske kuće i djeluju isključivo prema našim uputama, sukladno ugovoru. U iznimnim slučajevima, ovlašteni djelatnici našeg partnera koji brine o tehničkom održavanju sustava video nadzora, ima pristup videosnimkama. Videosnimke se čuvaju i pregledavaju isključivo unutar naših lokacija (tj. ne kopiraju se i ne iznose izvan prostorija Tvornice stočne hrane).

Sukladno propisima, uvid u videosnimke mogu imati i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

Što se tiče Vaših prava, upućujemo Vas na odjeljak o pravima ispitanika. Napominjemo da za ostvarivanje pojedinih prava mogu biti potrebne prethodne informacije s Vaše strane (npr. točno vrijeme i mjesto snimanja, radi utvrđivanja videosnimke koja se odnosi na Vas). Također, ostvarivanje pojedinih prava može biti ograničeno (npr. zbog zaštite prava drugih osoba koje su zabilježene na videosnimci). U svakom slučaju možete dobiti dodatne informacije o obradi Vaših podataka i svim navedenim okolnostima.

Privatnost korisnika
Kako bi ova web stranica radila pravilno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookie/kolačić). Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju ste posjetili. Kolačići obično spremaju Vaše postavke za određenu web stranicu, kao npr. preferirani jezik, kako bi sljedeći put prilikom posjeta istoj web stranici, internet preglednik poslao natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije, kao što su ime ili e-mail adresa. Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Također, u postavkama svog internet preglednika možete promijeniti hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odbiti ili odobriti, hoće li se spremljeni kolačići automatski brisati pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?
Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite.

Chrome 
Firefox 
Internet Explorer 9 
Internet Explorer 7 i 8 
Opera 
Safari 

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostati će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Koristi li tsh-cakovec.hr kolačiće?
Tsh-cakovec.hr koristi kolačiće s ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

Kakve kolačiće koristi tsh-cakovec.hr i zašto?
Na našem web mjestu upotrebljavamo nužne kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo. Koristimo se i analitičkim kolačićima koji nam omogućuju web analitiku, tj. analizu uporabe naših stranica, koju izvodimo kako bismo poboljšali kvalitetu i sadržaj ponuđenih usluga.

Google-Analytics
Kako bismo poboljšali kvalitetu i sadržaj naših stranica, koristimo Google Analytics software u oblaku za analizu posjećenosti i uporabe našeg web mjesta.

Iz podataka dobivenih pomoću analitičkih kolačića kreiramo statističke izvještaje o izvorima prometa (npr. korištene tražilice, verzije preglednika, vrste uređaja, razlučivosti zaslona isl.) te o posjećenosti pojedinih stranica i interesu za proizvode (npr. ukupan broj pregleda stranice, prosječno vrijeme pregledavanja i sl.)
Kolačići su trajni (od jednog dana do dvije godine) i postavljeni s naše domene, prikupljaju podatke u anonimiziranom obliku i ne služe za identifikaciju pojedinog korisnika, a Google ih ne koristi i ne povezuje s podacima o aktivnostima korisnika na drugim web mjestima. Više informacija o načinu na koji Analytics skriva IP adrese može se dobiti na linku
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hr
TSH-CAKOVEC.HR koristi Analytics kolačiće (analitički trajni kolačići prve strane) _ga, _gat, _gid i collect.
Ako želite onemogućiti da Vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete to učiniti na sljedećim linkovima:
Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Doubleclick.net
Koristimo kolačić r/collect kojim se prati kretanje posjetitelja po našim stranicama posjete tsh-cakovec.hr.
Više o doubleclick.net možete pronaći na https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en.

Google karte
Kako bismo našim korisnicima pružili bolji korisnički doživljaj i više informacija koristimo ugrađeni element Google karata. Na tim stranicama Google sprema i koristi kolačiće za pamćenje korisnikovih postavki (npr. jezik) i praćenje aktivnosti: NID (a mogući su i drugi kolačići).
Više informacija možete pronaći na Google stranicama https://policies.google.com/technologies/types.

Prihvaćanje poruke o korištenju kolačića
Tsh-cakovec.hr koristi kolačić prve strane za prihvaćanje poruke o korištenju kolačića cookie_notice_accepted.

Kontakt obrazac
Osim toga, stranica na linku https://tsh-cakovec.hr/kontakt/ ima kontakt obrazac putem kojeg se podaci se prosljeđuju na mail: marketing@tsh-cakovec.hr

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices/

Izmjene i dopune Izjave o privatnosti

Izjavi o privatnosti s Izjavom o uporabi kolačića možete pristupiti putem poveznice Izjava o privatnosti na dnu stranice tsh-cakovec.hr. Obje izjave čine cjelinu i jedan su pravni akt.

Ova se izjava može povremeno mijenjati ili dopunjavati u svrhu usklađenja sa stvarnim stanjem ili s važećim propisima. U slučaju ključnih izmjena poduzeti ćemo odgovarajuće mjere da vas sa njima upoznamo.

Zadnja revizija: 31.01.2019.

NA VRH