Program hranidbe kunića

Krmne smjese za kuniće prilagođene su specifično građenom probavnom sustavu kunića koji zahtjeva poseban pristup u kreiranju potpunih krmnih smjesa. Kombinacijom krmiva i dodataka postiže se uravnotežen odnos hranidbenih sastojaka te hranjivih i funkcionalnih tvari vrlo važnih za specifične fiziološke potrebe probave kunića.

kunić

Za više informacija o svakom proizvodu kliknite na naziv proizvoda u tablici.

STAROST
u TJEDNIMA
0ODBIĆE
Kunići 17Kunići 15

Smjese za ovce i koze

Potpuna krmna smjesa za početnu hranidbu janjadi i jaradi. Namijenjena je za dopunu hranidbi MLIJEKOM ILI MLIJEČNOM ZAMJENICOM.

Krmna smjesa sadrži mliječne komponente, termički je obrađena i strukturom je prilagođena mlađoj kategoriji životinja.

Hranidba ovom krmnom smjesom omogućuje brzu prilagodbu mlade janjadi i jaradi na uzimanje krute hrane i pravilan razvoj probavnog sustava.

Ponuditi janjadi i jaradi od 1. tjedna života do 8 tjedana starosti uz kvalitetno sijeno po volji i pitku vodu.

ovca
koza

Prikaz hranjenja za ovce

Za više informacija o svakom proizvodu kliknite na naziv proizvoda u tablici.

2 MJESECA4 MJESECA
STAROST U
TJEDNIMA
01816
KOLOSTRUMSTARTER
za janjad
i jarad
JANJADOVCE 11
MLIJEKOOVCE 15
MLIJEČNA ZAMJENICAOVCE 16
MINERALNE
MJEŠAVINE
OVIMIN

Prikaz hranjenja za koze

Za više informacija o svakom proizvodu kliknite na naziv proizvoda u tablici.

2 MJESECA4 MJESECA
STAROST U
TJEDNIMA
01816
KOLOSTRUMSTARTER
za jarad
JARADKOZE
MLIJEKO
MLIJEČNA ZAMJENICA
DOPUNSKE
KRMNE
SMJESE
SUPERKONCENTRAT
za koze (40%)
+ žitarice (60%)
SUPERKONCENTRAT
za koze (35%)
+ žitarice (65%)
MINERALNE
MJEŠAVINE
KAPRAVIT

Ostale životinje

Prikaz hranjenja za prepelice

Za više informacija o svakom proizvodu kliknite na naziv proizvoda u tablici.

STAROST
u TJEDNIMA
040 DANA
STARTER ZA PREPELICENESILICE PREPELICE

Prikaz hranjenja za fazane

Za više informacija o svakom proizvodu kliknite na naziv proizvoda u tablici.

Smjesa za golubove

Za više informacija o proizvodu kliknite ovdje.

Prednosti peletirane hrane

Potpune krmne smjese mogu biti brašnaste i peletirane.
Peletiranje je tehnološki postupak kod kojeg se brašnasta smjesa pod utjecajem visokte temperature, pritiska i vodene pare oblikuje u forme peleta.

POBOLJŠANA HIGIJENSKA ISPRAVNOST

BOLJA BIODOSTUPNOST I PROBAVLJVOST

PRIVLAČAN OBLIK ZA KONZUMACIJU

peletirana hrana

SMANJENO DEKOMPONIRANJE HRANE

SMANJENI RASTEP HRANE

BOLJA KONVERZIJA HRANE I BOLJI PRIRAST

KUNIĆI 17

Potpuna krmna smjesa za kuniće s 17% sirovih bjelančevina, a namijenjena je rasplodnim životinjama i za hranidbu mladih kunića do odbića.
Povećani sadržaj vitamina i minerala doprinosi uspjehu proizvodnje i u potpunosti zadovoljava fiziološke potrebe životinja.
Korištenjem krmne smjese KUNIĆI 17 postiže se izvanredna kondicija ženki, intenzivna proizvodnja mlijeka, brzi razvoj mladunaca i visoki dnevni prirast.
Uz potpunu krmnu smjesu životinji ponuditi pitku vodu i kvalitetno sijeno po volji.
Dodatak fitobiotika i kvalitetnih vlakana doprinosi zdravlju životinja i smanjuje probavne probleme.

KUNIĆI 15

Potpuna krmna smjesa za kuniće s 15% sirovih bjelančevina.
Sastoji se od pomno biranih krmiva i dozvoljenih dodataka, a namijenjena je za hranidbu životinja u tovu.
Krmnu smjesu ponuditi kunićima uz pitku vodu i sijeno po volji.

JANJAD

Potpuna krmna smjesa za janjad nakon odbića.
Namijenjena je za hranidbu janjadi koja je naviknuta na uzimanje krute hrane.
Uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetno sijeno i pitku vodu po volji.
Preporuča se davati janjadi u više obroka dnevno, u količini do 100 grama po obroku, tako da dnevna konzumacije ne prelazi 700 grama po životinji.

OVCE 11 %

Potpuna krmna smjesa za ovce.
Krmna smjesa OVCE 11 % namijenjena je za hranidbu šilježica starijih od 4 mjeseca i ovaca u periodu prije pripusta do janjenja.
Krmna smjesa sadrži kvalitetne izvore vitamina i makro i mikroelemenata te ostalih hranjivih tvari koje u potpunosti namiruju potrebe visokoproizvodnih ovaca. Ponuditi ovcama u količini 500 grama po životinji na dan u više obroka.
Ovcama uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetnu voluminoznu krmu i pitku vodu po volji.

OVCE 15 %

Potpuna krmna smjesa s 15% sirovih proteina.
Krmna smjesa OVCE 15 % visoke je hranjivosti. Izrađena je od kvalitetnih izvora proteina i odobrenih dodataka.
Namijenjena je za poticanje konzumacije hrane i dopune obroka mesnih tipova ovaca (prije pripusta i u laktaciji) te mliječnih tipova tijekom cijele laktacije.
Uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetno sijeno i pitku vodu po volji. Uključiti u obrok postepeno prije janjenja (200-500 grama na dan) i povećavati količine sve dok reagiranju povišenom proizvodnjom mlijeka.

OVCE 16 %

Potpuna krmna smjesa za hranidbu visokoproizvodnih ovaca.
Krmna smjesa OVCE 16 % sastavljena je od visokokvalitetnih izvora proteina te od proteina zaštićenih od razgradnje u buragu.
Također sadrži optimalni udio vitamina i makro te mikroelemenata koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe visokoproizvodnih životinja.
Davati ovcama do 1 kilogram na dan u više obroka. Uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetno sijeno i pitku vodu po volji. Ponuditi ovcama 1 mjesec prije janjenja i nastaviti hraniti do odbića janjadi kod mesnih tipova ovaca ili do postizanja vrha proizvodnje mlijeka kod mliječnih tipova ovaca.

OVIMIN

Mineralno vitaminska mješavina za ovce koja služi za pripremu krmne smjese na vlastitom gospodarstvu miješanjem sa žitaricama i sačmama uljarica.
Upotrebom OVIMINA podmiruju se dnevne potrebe ovaca za vitaminima i mineralima što doprinosi zdravlju životinja i omogućava maksimalno ispoljavanje genetskog potencijala.

Koristiti kod pripreme potpune krmne smjese promiješan s mljevenim krmivima prema sljedećim recepturama:

tablica ovimin

JARAD

Potpuna krmna smjesa za jarad nakon odbića.
Krmna smjesa sadrži sve potrebne hranjive tvari u odgovarajućoj količini za pravilan rast i razvoj. Namijenjena je za hranidbu jaradi naviknute na uzimanje krute hrane.
Jaradi uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetnu voluminoznu krmu i pitku vodu po volji. Ponuditi jaradi u više obroka do količine od 450 grama po životinji na dan. Davati životinjama od 2 mjeseca do 4 mjeseca starosti.
Korištenjem krmne smjese JARAD postižu se kvalitetni prirasti mase u tovu i optimalan razvoj probavnog sustava koji je preduvjet dobrog uzgoja rasplodnih životinja.

tablica jarad i koze

KOZE

Potpuna krmna smjesa za koze.
Namijenjena je za hranidbu koza i jarčeva prije pripusta za poboljšanje reprodukcijskih rezultata i hranidbu mliječnih koza mjesec dana prije jarenja do završetka laktacije.
Smjesa je peletirana i vrlo ukusna pa je životinje jedu s užitkom. Sadrži sve potrebne hranjive tvari koje skladno nadopunjuju voluminozna krmiva te sadrži visoku razinu vitamina i minerala.
Kozama uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetnu voluminoznu krmu i pitku vodu po volji.
Količina krmne smjese koja se daje životinji ovisi o težini, kondiciji, plodnosti i fiziološkom stanju koze.

tablica jarad i koze

SUPERKONCENTRAT ZA KOZE

Dopunska krmna smjesa za jarad i koze.
Krmna smjesa sadrži mješavinu visokokvalitetnih proteina, vitamina i minerala u koncentriranom obliku.
Dnevna konzumacija mješavine žitarica i dopunske krmne smjese ovisi o mliječnosti, 1 kg mješavine podmiruje proizvodnju 2 - 3 litre mlijeka.
Uz krmnu smjesu životinjama ponuditi kvalitetnu krmnu smjesu i pitku vodu po volji.
Koristi se za izradu potpune krmne smjese miješanjem sa žitaricama u određenim omjerima:
• Jarad 3 do 4 mjeseca života 40%
• Rasplodna jarad 35%
• Gravidne, dojne koze i jarčevi 35%

KAPRAVIT

Mineralno vitaminska mješavina za visokoproizvodne koze.
Namijenjena je za dopunu obroka koza u fazi zasušenja, te u obroku koza u laktaciji.
Upotrebom KAPRAVITA namiruju se potrebe za esencijalnim mineralima te vitaminima koji su neophodni za održavanje zdravlja životinja i visoke proizvodnje mlijeka.
Mineralno vitaminsku mješavinu dobro izmiješati s mljevenim krmivima na vlastitom gospodarstvu: kukuruz, zob, ječam, pšenične posije, sačma soje i suncokreta.
Prema preporuci za proizvodnju koncentrata izmiješanu smjesu ponuditi životinjama ovisno o proizvodnom stadiju.
Preporuča se koristiti u količini od 40 - 50 grama po životinji na dan.
Početi koristiti 20 dana prije jarenja, a upotrebu nastaviti do kraja laktacije.

Prema preporuci za proizvodnju koncentrata izmiješanu smjesu ponuditi životinjama ovisno o proizvodnom stadiju.

tablica kapravit

STARTER ZA PREPELICE

Potpuna krmna smjesa
za početnu hranidbu prepelica namijenjenih za proizvodnju jaja ili za proizvodnju mesa.
Sadrži 24 % sirovih bjelančevina te je bogata funkcionalnim dodacima koji doprinose kvalitetnom početku proizvodnog ciklusa.
Starter za prepelice je termički obrađen te strukturom prilagođen uzrastu životinja.
Preporuča se ponuditi životinjama od 1 dana života pa do 6 tjedana starosti, a zatim postepeno ponuditi životinjama smjesu za prepelice nesilice.

NESILICE PREPELICE

Potpuna krmna smjesa
za hranidbu prepelica nesilica. Sadrži 20 % sirovih proteina, visokoprobavljive hranjive tvari te optimalan omjer vitamina i minerala koji doprinose visokoj proizvodnji i dugovječnosti životinja.
Ponuditi životinjama nakon 6 tjedana starosti, u početku pomiješan sa Starterom za prepelice, a nakon tjedan dana ponuditi samo smjesu Nesilice prepelice.

STARTER ZA FAZANE

Potpuna krmna smjesa za početni uzgoj fazana s 28 % sirovih bjelančevina.
Krmna smjesa je strukturom prilagođena kategoriji životinja i termički je obrađena.
Sadrži visokokvalitetne izvore sirovih bjelančevina koje su potrebne za kvalitetan početak uzgoja.
Ponuditi fazanima od početka uzgoja do 4 tjedna starosti. Nakon Startera za fazane postupno ponuditi životinjama krmnu smjesu Grover za fazane.

GROVER ZA FAZANE

Potpuna krmna smjesa za uzgoj fazana s 24 % sirovih bjelančevina.
Krmna smjesa je termički obrađena i strukturom prilagođena uzrastu životinja.
Krmnu smjesu postupno ponuditi nakon Startera za fazane do 8 tjedana starosti.

FINIŠER ZA FAZANE

Potpuna krmna smjesa za završni uzgoj fazana.
Krmna smjesa je termički obrađena i strukturom prilagođena kategoriji životinja.
Sastavljena je od kvalitetnih izvora te izbalansiranih hranjivih tvari koji doprinose brzom rastu i razvoju životinja.
Ponuditi životinja nakon 8 tjedana starosti.

SMJESA ZA GOLUBOVE

Potpuna krmna smjesa za mlade golubove.
Sadrži 16 % sirovih bjelančevina i strukturom je prilagođena kategoriji životinja.
Krmna smjesa je izrađena iz pomno biranih krmiva i dodataka koji doprinose kvalitetnom razvoju životinja i potpunom ispoljavanju svih karakteristika životinja.

NA VRH