Povećanje konkurentnosti poduzeća Tvornica stočne hrane d.d. nabavkom poslovnog softvera

Naziv projekta:
Povećanje konkurentnosti poduzeća Tvornica stočne hrane d.d. nabavkom poslovnog softvera

Kratki opis projekta:
Nabavka i implementacija sustava za kontrolu procesa proizvodnje WinCos koji se sastoji od poslovnog softvera Simatic Step 7 s PLC opremom, ST 300/DFCQ INTEGRATION s pripadajućim IT sustavom te instalacija i puštanje u rad hardvera i softvera koji uključuje stručnu podršku u korištenju softvera.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Omogućiti učinkovito praćenje procesa proizvodnje, identifikacija nedostataka i unaprjeđenja s ciljem povećanja učinkovitosti. Projekt omogućuje korisniku unaprijed moći odrediti količinu koja će u buduće biti potrebna za proizvodnju krmne smjese i procijeniti stanje na skladištu sirovina. Procjena stanja na skladištu omogućiti će i kvalitetan temelj za planiranje proizvodnih kapaciteta i dinamike nabave, a posljedično i učinkovito planiranje prodaje.

Ukupna vrijednost projekta: 2.547.523,75 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 998.629,31 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 02.01.2019. – 02.01.2020.

Kontakt osobe za više informacija:
Siniša Vinšćak, Dušan Strnat, Zdravko Martan

 

EH

NA VRH