Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:

„Komercijalizacija TSH eko krmnih peleta visoke razine čvrstoće i potpune sljedivosti“

Šifra projekta KK.03.2.2.06.0105

 

Kratki opis projekta

Realizacija ovog projekta omogućit će Korisniku komercijalizaciju eko krmih peleta visoke razine čvrstoće i potpune sljedivosti za čiju se proizvodnju koristi vodena para i koji imaju veću nutritivnu i kalorijsku vrijednost te su sigurniji za korištenje u prehrani životinja.

 

U svrhu komercijalizacije odnosno stvaranja kvalitetnih pretpostavki za uspješnu komercijalizaciju inovativnog proizvoda, koji se temelji na novom tehnološkom postupku proizvodnje suhe pare i praćenju izvornih inputa i sirovina u proizvodnji, praćenju zaliha sirovina i konačnih isporuka kupcu, Korisnik će putem ovog projekta uvesti nove poslovne procese u pogledu proizvodnje i isporuke i prilagoditi svoje poslovanje uvođenju novih proizvoda u ponudu. Projekt obuhvaća i ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu odnosno nabavu parne kotlovnice za proizvodnju peleta i usluge razvoja informatičkog sustava za praćenje sljedivosti u proizvodnji.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

S aspekta utjecaja na poslovanje Korisnika, realizacija ovog projekta odnosno komercijalizacija inovativnog proizvoda, kojoj će prethoditi uvođenje novih poslovnih procesa, rezultirat će predstavljanjem proizvoda na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu i omogućiti Korisniku povećanje prihoda od prodaje te zapošljavanje novih stručnih djelatnika te u konačnici doprinijeti kvaliteti te rastu i širenju poslovanja.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

·         Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.957.843,92 HRK

·         Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 6.625.242,97 HRK

·         Udio EU u financiranju projekta iznosi 2.901.993,98 HRK

Razdoblje provedbe projekta

1.    svibnja 2020. – 1. svibnja 2022.

Kontakt za više informacija

e-mail: marketing@tsh-cakovec.hr

Linkovi

·         www.strukturnifondovi.hr

·         https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/  

NA VRH